Gemeenteraad Niel 2022  2021 
Publicatiedatum
27 september 2022
Agenda 22/09/2022
Agenda 22/09/2022
Aanvullende agenda 22/09/2022
Aanvullende agenda 22/09/2022
Besluitenlijst 29/09/2022
Besluitenlijst 29/09/2022
Notulen 30/09/2022
Notulen 30/09/2022
Uittreksel - Stemming retributiereglement buurthuis koffieklets, jaar 2022-2025 en machtiging aan College van Burgemeester en Schepenen. 30/09/2022
Uittreksel - Stemming retributiereglement buurthuis koffieklets, jaar 2022-2025 en machtiging aan College van Burgemeester en Schepenen. 30/09/2022
Uittreksel - Stemming retributiereglement voor het ter beschikking stellen van goederen, jaar 2020-2025 machtiging aan het College van Burgemeester en Schepenen aanpassing. 30/09/2022
Uittreksel - Stemming retributiereglement voor het ter beschikking stellen van goederen, jaar 2020-2025 machtiging aan het College van Burgemeester en Schepenen aanpassing. 30/09/2022
Uittreksel - Retributie voor terbeschikkingstelling van elektriciteit voor kermisattracties tijdens kermissen en retributie andere dan kermisexploitanten. 30/09/2022
Uittreksel - Retributie voor terbeschikkingstelling van elektriciteit voor kermisattracties tijdens kermissen en retributie andere dan kermisexploitanten. 30/09/2022
Uittreksel - Aanvullende verkeersreglementering betreffende toegangsverbod in de Rector De Somerstraat. 30/09/2022
Uittreksel - Aanvullende verkeersreglementering betreffende toegangsverbod in de Rector De Somerstraat. 30/09/2022
Uittreksel - Aanvullende verkeersreglementering betreffende voorbehouden weg voor voetgangers, fietsers en ruiters in de Rector De Somerstraat. 30/09/2022
Uittreksel - Aanvullende verkeersreglementering betreffende voorbehouden weg voor voetgangers, fietsers en ruiters in de Rector De Somerstraat. 30/09/2022
Uittreksel - Aanvullende verkeersreglementering betreffende toegangsverbod weg naar sportpark ‘August Wyn’ tussen J. Wauterslaan en Landbouwstraat. 30/09/2022
Uittreksel - Aanvullende verkeersreglementering betreffende toegangsverbod weg naar sportpark ‘August Wyn’ tussen J. Wauterslaan en Landbouwstraat. 30/09/2022
Uittreksel - Aanvullende verkeersreglementering voorrangsregeling Kapelstraat met laterale weg achter Molenstraat.goedkeuring. 30/09/2022
Uittreksel - Aanvullende verkeersreglementering voorrangsregeling Kapelstraat met laterale weg achter Molenstraat.goedkeuring. 30/09/2022
Uittreksel - Parkeerverbod met zonale geldigheid Galileilaan zijweg. 30/09/2022
Uittreksel - Parkeerverbod met zonale geldigheid Galileilaan zijweg. 30/09/2022
Uittreksel - Aanvullende verkeersreglementering betreffende oversteekplaatsen in de Galileilaan. 30/09/2022
Uittreksel - Aanvullende verkeersreglementering betreffende oversteekplaatsen in de Galileilaan. 30/09/2022
Uittreksel - Aanvullende verkeersreglementering betreffende de inrichting van een niet-permanente parkeerplaats voor personen met een handicap in de Keizerstraat ter hoogte van huisnummer 53. 30/09/2022
Uittreksel - Aanvullende verkeersreglementering betreffende de inrichting van een niet-permanente parkeerplaats voor personen met een handicap in de Keizerstraat ter hoogte van huisnummer 53. 30/09/2022
Uittreksel - Aanvullende verkeersreglementering betreffende beperkt eenrichtingsverkeer in de Galileilaan (zijweg) 30/09/2022
Uittreksel - Aanvullende verkeersreglementering betreffende beperkt eenrichtingsverkeer in de Galileilaan (zijweg) 30/09/2022
Uittreksel - Aanvullende verkeersreglementering betreffende het inrichten van een schoolstraat in de Dorpsstraat. 30/09/2022
Uittreksel - Aanvullende verkeersreglementering betreffende het inrichten van een schoolstraat in de Dorpsstraat. 30/09/2022
Uittreksel - Reglement digitale cadeaubon. 30/09/2022
Uittreksel - Reglement digitale cadeaubon. 30/09/2022
21 juni 2022
Agenda 23/06/2022
Agenda 23/06/2022
Besluitenlijst 29/06/2022
Besluitenlijst 29/06/2022
Uittreksel - Vaststelling jaarrekening 2021 geheel 30/06/2022
Uittreksel - Vaststelling jaarrekening 2021 geheel 30/06/2022
31 mei 2022
Agenda 31/05/2022
Agenda 31/05/2022
Besluitenlijst 20/06/2022
Besluitenlijst 20/06/2022
Uittreksel - Belasting inname openbaar domein bij bouwwerken, aj 2022-2025 - aanpassing tarief 13/06/2022
Uittreksel - Belasting inname openbaar domein bij bouwwerken, aj 2022-2025 - aanpassing tarief 13/06/2022
Uittreksel - Aanvullende verkeersreglementering betreffende het invoeren van fietsstraten met zonale geldigheid in Legastraat (deel) en Steenbakkerijen (deel) 14/06/2022
Uittreksel - Aanvullende verkeersreglementering betreffende het invoeren van fietsstraten met zonale geldigheid in Legastraat (deel) en Steenbakkerijen (deel) 14/06/2022
26 april 2022
Agenda 26/04/2022
Agenda 26/04/2022
Besluitenlijst 05/05/2022
Besluitenlijst 05/05/2022
Uittreksel - Retributie administratieve prestaties en documenten, 2022-2025, aanpassing op verzoek toezicht 05/05/2022
Uittreksel - Retributie administratieve prestaties en documenten, 2022-2025, aanpassing op verzoek toezicht 05/05/2022
29 maart 2022
Agenda 25/03/2022
Agenda 25/03/2022
Besluitenlijst 05/04/2022
Besluitenlijst 05/04/2022
22 februari 2022
Agenda 17/02/2022
Agenda 17/02/2022
Besluitenlijst 28/02/2022
Besluitenlijst 28/02/2022
02 februari 2022
Agenda 28/01/2022
Agenda 28/01/2022
Besluitenlijst 23/02/2022
Besluitenlijst 23/02/2022
25 januari 2022
Agenda 21/01/2022
Agenda 21/01/2022
Besluitenlijst 08/02/2022
Besluitenlijst 08/02/2022